ZIPPTORK Bultningsteknik       

Utvecklad med uppdraget att göra bultverk mer exakt, effektiv och pålitlig. Inte bara kontrollerbar utan också prisvärd

GÖR OMÖJLIG MÖJLIG

  • Gör luftstöt / pulsnycklar vridmoment kontrollerbara
  • Gör dina trådlösa stötar / pulsnycklar vridmoment kontrollerbara
  • Synliggör klicknycklarnas hörbara klick
  • Gör dina skruvar i skruvarna kontrollerbara
  • Gör din övervakade fogstatus fjärrövervakning möjlig
  • Gör din bultningssekvens kontrollerbar
  • Gör alla spårbara data spårbara
  • Gör momentkontrollprodukter prisvärda