ZIPPTORK Android APP tillhandahåller trådlös vridmomentsdata som samlas in på alla typer av verktyg med inbyggd realtidsloggningsfunktion för molnserver, dynamiskt vridmoment, vridmomentinspektion, vridmomentmätning, vridmoment och vinkel, omedelbar vridmomentkurva, omedelbar vinkelkurva och klämkraft övervakningsfunktioner.